به روایت تیتر:
کد خبر: 641
منتشر شده در: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۳

به بهانه روز جهانی صنایع دستی

ایلامی ها – صنایع دستی یک ضرورت است. برای صنعتگری که احیاناً شغل اصلی اش هم به شمار می آید، ضرورتی است که با پوست و استخوانش آن را لمس می کند. اگر دلالان بگذارند!!

ایلامی ها – روزها می گذرند و سالی بر تو می رود تا بتوانی در روزی که جهان به احترام هنرت کلاهش را بر می دارد در نمایشگاهی که بیشتر فستیوالی ملی است تا نمایشگاهی بین المللی آثارت را به تماشای صاحب ذوقان بگذاری و بیشتر از آن که متوجه این نکته باشی که تو خالق یک هنری که در برابر ماشینیسم انسان به آن سخت محتاج است، آنقدر فکرت دغدغه نان پیدا کرده که در ذکرهایت نیز مدام از خدا می خواهی مشتری صاحب ذوقی را که قدرت خرید متوسطی هم که شده داشته باشد برای تو از محل رزاقی اش بفرستد تا تو بتوانی برای کودک ات شرایط درمان بهتری پیدا کنی. البته اگر دلال ها تو را بیرون نکنند. چرا که اصلا به نفع سیستم دلال ساز نیست که تولیدکننده از رقمهای اصلی خبر داشته باشد… تا بتوانند از او همیشه مفت بخرند!

روز جهانی صنایع دستی مبارک!
روز جهانی صنایع دستی مبارک!
صنایع دستی یک ضرورت است. برای صنعتگری که خالق این آثار است و احیاناً شغل اصلی اش هم به شمار می آید ضرورتی است که با پوست و استخوانش آن را لمس می کند. گاهی بعد از مدت مدیدی که آثارش به فروش نمی رود مجبور است به بهایی بسیار کمتر از هزینه ای که برایش داشته آن را بفروشد و در این لحظات هیچکدام از سیاستگذاران هنرهای سنتی و صنایع دستی در کنارش حضور ندارند.
حضور در نمایشگاههای عرضه صنایع دستی فرصتی برای رونق به حلقه فروش تولیدکنندگان است و البته همه شانس استفاده از این فرصت را ندارند… سالهاست بازارچه های صنایع دستی را دلالان می چرخانند و تولیدکنندگان در حاشیه اند.

بنا به قانون، باید از هرگونه انحصارگرایی در صنایع دستی و خصوصا در بازار مالی آن جلوگیری شود… اما آمارهای سرانگشتی نشان می دهد که عده ای سالهاست در مشترکات دیگران حق آب و گل یافته اند. نه تنها چرخشی صورت نمی گیرد بلکه تمام چرخشها به نفه دلالان است که اشتباهی جای تولیدکننده را می گیرند.

همواره بحث از توانمندسازی بدنه اجتماعی کار می شود ولی سیستم چرخ دنده ای ما تاب تغییر در باورهای دولتی و بینش ارباب رجوعی اش را ندارد. هنوز که هنوز است باید کارپردازشناس خوبی باشه تا کار تولیدت رونق پیدا کند و شایستگی معنایی باری به هر جهت دارد.