به روایت تیتر:
کد خبر: 532
منتشر شده در: ۹ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۰

کاریکاتور – جام جهانی

جام جهانی … {برای دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید}

جواد اکبرپور - فارس
جواد اکبرپور – فارس
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter