به روایت تیتر:
کد خبر: 429
منتشر شده در: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۴

یک مواظب باش دیگر برای مذاکره کننده ها

یک مواظب باش دیگر برای مذاکره کننده ها… اثری از مجموعه کاریکاتور یاسر بابایی   برای دیدن تصویر در سایز…

یک مواظب باش دیگر برای مذاکره کننده ها…

اثری از مجموعه کاریکاتور یاسر بابایی

4
یاسر بابایی – ایلامی ها

 

برای دیدن تصویر در سایز اصلی روی آن کلیک کنید

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter