به روایت تیتر:
کد خبر: 4013
منتشر شده در: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۹

سهل‌انگاری در انتشار اطلاعات نامعتبر و رسانه

ایلامی‌ها – خودآموز: آنچه این روزها در فضای رسانه‌ای استان ایلام در حال رخ دادن است، از یک سو نویدبخش دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی مسئولان ارشد اجرایی و از سوی دیگر، مایه تردید مخاطبان به دلیل ضعف بنیه اطلاعاتی و فقدان منابع موثق است.

عمران خودآموز:

بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،” هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع ‌کرده ‌باشد. استفاده از اطلاعات ‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.”( ماده۲)

از سوی دیگر،”هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.”(ماده۲۱)

بنابراین، رعایت توامان حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، کاری بس مشکل و مسئولیت‌آور است .

آنچه این روزها در فضای رسانه‌ای استان ایلام در حال رخ دادن است، از یک سو نویدبخش دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی مسئولان ارشد اجرایی و از سوی دیگر، مایه تردید مخاطبان به دلیل ضعف بنیه اطلاعاتی و فقدان”منابع موثق” است. از این رو، رسانه‌ها که خود را نماینده افکار عمومی می‌دانند،باید بدانند که امانتدار اعتماد عمومی نیز هستند و سهل‌انگاری در انتشار اطلاعات نامعتبر، باعث دریافت تکذیبیه‌های مستند و خدشه در اعتبار حرفه‌ای آنها خواهد شد.