به روایت تیتر:
کد خبر: 3877
منتشر شده در: ۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۲

کتابخانه‌های ملی، پل فرهنگ‌ها

ایلامی ها – چهارمین نشست رؤسای کتابخانه‌های عضو اکو در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد.

 این نشست با پیام رئیس‌جمهوری تاجیکستان که عبدالجبار رحمان‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور، آن را قرائت کرد، آغاز شد.

اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، که به نمایندگی از ایران در این نشست شرکت کرده است، در سخنانی در این نشست گفت: تعامل بین‌فرهنگی و ارتباطات علمی در قالب «اکو»، کمکی به دانش‌افزایی و توسعه علم و معرفت است؛ زیرا کشورهای حوزه اکو از اشتراکات فرهنگی و معنوی فراوانی برخوردارند که ریشه در تاریخی چند‌هزارساله دارد.

او همچنین تأکید کرد: اجماع دیدگاه‌های کشورهای عضو «اکو» فرصتی را فراهم می‌آورد که به دیگران یادآوری کنیم که تقدس دین در حفظ کرامت انسان و کرامت انسان در حفظ حرمت و حریم انسانی است. این همان امر مقدسی است که می‌تواند در باور آحاد مردم جوانه بزند و به بالندگی برسد و همراه با خود رشد و شکوفایی اندیشه و دانش بشری را ایجاد کند. قطعا نشر کتاب و کتابخانه می‌تواند در شکل‌دهی به این امر مؤثر باشد. اکوی فرهنگی این رسالت را بر عهده دارد که هم موجب تقریب اندیشه‌ها و هم موجب حفظ، حراست و صیانت از فرهنگ جوامع شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین گفت: در این میان نهاد کتابخانه و در رأس آن، کتابخانه‌های ملی، از این قابلیت برخوردار است که مانند پلی ارتباطی بین جوامع و فرهنگ‌های مختلف، ایفای نقش کند. کتابخانه‌های ملی می‌توانند با تبادل و اشتراک منابع با یکدیگر، به شناخت مردم کشورهای منطقه از یکدیگر یاری رسانند. برگزاری انواع کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های کتاب، عکس، نسخ خطی و نظایر آن، از دیگر روش‌های افزایش شناخت و تفاهم میان ملت‌ها است. انتقال تجربیات ارزشمند در هر یک از کشورها در حوزه‌های دانشگاهی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس و خدمات کتابخانه‌ای برای گروه‌های خاص (نظیر معلولان و نابینایان) از دیگر زمینه‌های همکاری است.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter
Print Friendly