به روایت تیتر:
کد خبر: 3419
منتشر شده در: ۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۵

جور دیگر باید دید

ایلامی ها – در جامعه باید خوش بینی رونق داشته باشد و آموزه های دینی به ما آموخته اند که باید نیمه پر لیوان را ببینیم. اینقدر روی نقاط ضعف دیگران تمرکز نکنیم و سعی کنیم خوبی هایی را نیز که در هر کسی وجود دارد ببینیم.

چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید