به روایت تیتر:
کد خبر: 3360
منتشر شده در: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۴

معمای لاینحل زندگی

ایلامی ها – یاسر بابایی در عرصه کاریکاتور، گرچه سالهاست دست به قلم نبرده است اما خاطره برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی کاریکاتورش در ایلام هنوز در یادها باقی است. این کاریکاتور یکی از معدود کارهای کمتر دیده شده و قدیمی این کارتونیست ایلامی است.

کاریکاتور - یاسر بابایی

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter

2 پاسخ به “معمای لاینحل زندگی”