به روایت تیتر:
کد خبر: 3357
منتشر شده در: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸

حقوق بشر آمریکایی

ایلامی ها – حقوق بشر گر چه در بین تمام انسانها طرفدار دارد، اما آمریکا مدعی ضمانت آن در جهان است. سالهاست از چرهره تزویری اوآبرو رفته است.

حقوق بشر آمریکایی