به روایت تیتر:
کد خبر: 314
منتشر شده در: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۳

وزیر جهاد کشاورزی: آبی شدن ۲۲ هزار هکتار زمین کشاورزی ایلام در مرحله تصویب نهایی

ایلامی ها – وزیر جهاد کشاورزی در سفر به ایلام گفت: طرح پمپاژ آب از سدها و رودخانه های استان…

ایلامی ها – وزیر جهاد کشاورزی در سفر به ایلام گفت: طرح پمپاژ آب از سدها و رودخانه های استان برای آبی شدن ۲۲ هزار هکتار از زمین های کشاورزی ایلامدر مرحله تصویب نهایی قرار دارد.
محمود حجتی گفت: طرح جامع ساماندهی آب های مرزی در دستور کار و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده که اگر در هیات دولت به تصویب نهایی برسد وضعیت کشاورزی استان های مرزی متحول خواهد شد.
وی افزود: اجرای باغ های دیم در زمین های شیب دار استان ایلام یکی دیگر طرح های حوزه کشاورزی است که تصویب آن در رونق فعالیت های کشاورزی و باغ داری این منظقه نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
حجتی ضمن ابراز نگرانی از مقوله خشکیدگی درختان و جنگل های بلوط زاگرس به ویژه در استان ایلام ابراز امیدواری کرد: با ارائه راه چاره های علمی و منطقی از سوی کارشناسان و مدیران حوزه منابع طبیعی و جنگل داری کشور از جمله استان های منطقه زاگرس بتوان این مساله را به شکل چشمگیری مهار کرد و زیان های ناشی از بحران را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter

یک پاسخ به “وزیر جهاد کشاورزی: آبی شدن ۲۲ هزار هکتار زمین کشاورزی ایلام در مرحله تصویب نهایی”