به روایت تیتر:
کد خبر: 2559
منتشر شده در: ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۱

خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق

این کتاب مشتمل بر دو کتاب است اول زندگینامه و خاطرات مصدق و کتاب دوم مختصری درباره ملی شده صنعت…

این کتاب مشتمل بر دو کتاب است اول زندگینامه و خاطرات مصدق و کتاب دوم مختصری درباره ملی شده صنعت نفت که به قلم دکتر مصدق می باشد…

Print Friendly, PDF & Email