به روایت تیتر:
کد خبر: 2386
منتشر شده در: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۳

پروژه شکست خورده کارآفرینی در ایلام

ایلامی‌ها بررسی می‌کند: پروژه شکست خورده کارآفرینی در ایلام / دولت و بخش خصوصی با هم نساختند. چرا از اتحاد دولت و بخش خصوصی و نقدینگی‌های تخصیص داده شده از مرکز، توسعه ایجاد نشد؟

ایلامی ها

دولت و بخش خصوصی با هم نساختند
ایلامی‌ها – ایلام در سال‌هایی نه چندان دور، اولین خیابانش را زمانی که رضاخان برای بازدید می آمد ساختند و سخت نیست حدس زدن این موضوع که شهرنشینی ما ناقص است. حال این را تعمیم بدهید به کسب و کارهایی که در ایلام رایج بوده و هست. ایلام نیز همپای بسیاری از مناطق کشور، با مدرنیته وارداتی و بخشنامه ای، هنوز هم نتوانسته است روی پای خودش بایستد و کار خودش را خودش راه بیاندازد.
پروژه کارآفرینی در ایلام قدمتی طولانی ندارد. حدود ۱۰ سال می شود که دولت‌ها به تکاپو افتاده اند تا مبانی کارآفرینی در ایران جا بیفتد. جهاد دانشگاهی و وزارت کار در این امر پیشقدم بودند. در ادارات و دانشگاه‌ها دفاتر مربوط به توسعه و تکمیل کارآفرینی در ایلام راه‌اندازی شدند. کمی دولت فربه تر شد و سعی کرد سراغ بخش خصوصی برود و او را آگاه کند!! و البته صاحب سازمان کارآفرینی بشود.
بخش خصوصی اما نشو و نما و رشد و رکود خاص خود را دارد و در بسیاری از موارد اگر قوانین وضع شده درست اجرا شوند، خودشان می توانند توسعه پیدا کنند و تکمیل شوند. اما وقتی دولت پا به میدان می گذارد و با اختصاص بودجه و آوردن نقدینگی، وارد یک فعالیت اقتصادی می شود، اینجا دیگر کلاه بخش خصوصی و دولت توی هم می‌رود.

پروژه بزرگ کارآفرینی در ایلام که برای بعضی در این سالها نام و برای بعضی نان داشته، در این مفاصل است که کمرش شکسته و شکست خورده شده؛ به طوری که تولیدکننده ترجیح می دهد تولید نکند و جلوی ضرر این همه سالش را از یک جایی بگیرد، دلال‌هایی که از محل تسهیلات کم بهره ارتزاق می کنند رشد می کنند و مثلا در صنعت فرش و گلیم، دولت و مجلس هر چه از مرکز پول به ایلام اختصاص می دهند، خوشه صنعتی راه می اندازند، برای واحدهای فعال و موفق کمک‌های نقدی بلاعوض می‌فرستند و طرح هر خانه ایلامی یک دار قالی می‌دهد، هیچ تغییری ایجاد نمی شود و تنها عده معدودی وام‌های کم بهره را برده و در جاهای دیگری مانند خرید و فروش همه چیز، نقدینگی متعلق به تولیدکننده ها را خرج می کنند. نام و نانش باز برای عده ای است که برابرتر!! باشند.
ایلامی‌ها به دور از نقادی‌های تخریبی معمول در بعضی جراید مغرض، قصد دارد پرونده ویژه ای درباره بررسی ضعف‌ها و قوت‌های پروژه کارآفرینی در استان ایلام (با نگاه ویژه به هنرصنعت فرش و گلیم برجسته) منتشر کند.

سوال اصلی این است که: کجای کار ما مشکل داشته ایم که نتوانسته ایم از اتحاد بخش خصوصی و دولت و نقدینگی‌های مرکز برای توسعه پروژه های کارآفرینی استفاده کنیم؟ کارآفرینان موفق ایلام و یا خارج از ایلام چطور کار کرده اند که از بحران‌ها به سلامت گذشته اند؟ فراز و فرودهای بیمه صنعتگران و تهدیدهای اقتصادی آن چه بود و چرا از محل آن آمارها هرگز نمی توانند واقعی بشوند؟

مصاحبه با کارآفرینان موفق و یا شکست خورده، مصاحبه با اتحادیه ها و اتاق اصناف، پیگیری آموزش کارآفرینی از فنی حرفه ای و دانشگاه‌های علمی کاربردی و دفاتر کارآفرینی، شنیدن درد دل‌های هیئت امنای کارآفرینان برتر استان و ده‌ها مطلب تنوع دیگر در پرونده پروژه کارآفرینی در ایلام گنجانده شده است.

لذا از نویسندگان و کارشناسان دلسوز توسعه استان و روزنامه نگاران اقتصادی می خواهیم در این ایام مهم و سرنوشت ساز انتخابات که در توسعه استان نقش مهمی خواهد داشت، ما را از مطالب عکسها گزارشها و مقالات خود محروم نکنید و با ایمیل ایلامی‌ها مکاتبه فرمایید.

دبیر هیئت تحریریه