به روایت تیتر:
کد خبر: 2192
منتشر شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۲

اندیشه نو، مجله ای دانشگاهی با پرونده های ویژه

اندیشه نو پاتوق قلمهای مستقل است. این خبرها را هم بخوانید: کاکایی: ترانه، رسانه قدرتمند دوران کنونیکتابخانه‌های ملی، پل فرهنگ‌هااستاندار…

اندیشه نو پاتوق قلمهای مستقل است.

دومین شماره نشریه دانشجویی اندیشه نو
دومین شماره نشریه دانشجویی اندیشه نو