به روایت تیتر:
کد خبر: 2049
منتشر شده در: ۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۵

انتشار دومین شماره مجله دانشگاهی اندیشه نو: به زودی

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – مدیرمسؤول مجله دانشگاهی اندیشه نو گفت: به زودی دومین شماره مجله دانشگاهی اندیشه نو در سطح دانشگاههای استان منتشر و توزیع می گردد.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – مدیرمسؤول مجله دانشگاهی اندیشه نو گفت: به زودی دومین شماره مجله دانشگاهی اندیشه نو در سطح دانشگاههای استان منتشر و توزیع می گردد.

رضا امین پور به ایلامی ها گفت: طبق سیاق همیشگی اندیشه نو، در دومین شماره نیز پرونده ای ویژه در باب توسعه استان ایلام تهیه شده است که امیدواریم مورد استفاده دانشجویان و دست اندرکاران امر توسعه در استان ایلام قرار بگیرد.

این دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام گفت: توسعه دارای حلقه مفقوده ای به نام ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه است که پرونده ویژه توسعه استان ایلام در این راستا تهیه و تدوین شده است.

وی گفت: اندیشه نو میزبان قلمهای توانای دانشجویان از کاردانی تا دکتری و اساتید بسیاری در سطح استان است و قصد دارد تا نظر کاربردی شده دانشگاه را در مورد مسائل و چالشهای پیش روی توسعه استان در اختیار علاقمندان قرار بدهد.

وی که دبیر تشکل دانشجویی اندیشه نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام نیز می باشد عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با تقبل چاپ نشریات دانشجویی کانونها و تشکلها خدمت بزرگی به جنبش دانشجویی می کند و از طرف اعضای تشکل اندیشه نو این اقدام دکتر میرزاده و معاونت دانشجویی فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی جناب دکتر طه هاشمی را ارج می نهیم.

امین پور خاطرنشان کرد: امیدوارم که طبق سخنان ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و وعده دکتر طه هاشمی، نشریات دانشجویی دچار ممیزی پیش از چاپ نشوند و چاپ متمرکز نشریات دانشجویی، صرفا توجیهی اقتصادی و اجرایی داشته باشد و نشریاتی که ارگان یک تشکل به شمار می آیند، ضمن رعایت خطوط ترسیم شده در قانون مطبوعات و قوانین ناظر بر نشریات دانشجویی، استقلالشان در این مسیر خدشه دار نشود.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter