به روایت تیتر:
کد خبر: 2026
منتشر شده در: ۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۸

حضور کمی و کیفی زنان در مجلس ناچیز است

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – عبدالله ناصری: در مجالس اخیر، اصولا زنان حضور کمی و کیفی نداشتند.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – عبدالله ناصری: در مجالس اخیر، اصولا زنان حضور کمی و کیفی نداشتند.

عضو شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان تصریح کرد: زنان نصف جامعه رای دهنده هستند و اگرچه تا حدی طیف فرهیخته و اهل مطالعه در آن‌ها کمتر دیده می‌شود، اما این نمی‌از جامعه باید سهم معناداری داشته باشند که انشالله در مجلس آتی محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته زنانی که وارد این عرصه‌ها می‌شوند باید حتما از زنانی باشند که سابقه کار اجرایی دارند؛ یعنی با ضوابط، مقررات و پیچ و خم‌هایی که در اداره امور نمایندگی لازم می‌شود، آشنا باشند.

ناصری گفت: تجربه مجلس هفتم به بعد را داریم که در این سه مجلس اخیر، اصولا زنان حضور کمی و کیفی نداشتند. نه آن سهم معنادار محقق شده و نه این عده قلیل که به مجلس راه یافته بودند، توانسته‌اند تاثیرگذاری خاص خود را داشته باشند.

وی در تببین این وضعیت نابسامان اغلب زنان در ۳ دوره مجلس گذشته تاکید کرد: دلیل این امر غلبه دیدگاه‌های سنتی، تاریخی و قشری بر این زنان است. مجلس شورای اسلامی به زنان نواندیش نیاز دارد که حقیقتا نیازهای زنان را درک کنند.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter