به روایت تیتر:
کد خبر: 1944
منتشر شده در: ۱۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۹

فلاحی: نگاه مرکز به ایلام استراتژیک نیست

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – سارا فلاحی گفت: در کشور به ایلام نگاه راهبردی نمی شود.


یکی از دغدغه های اصلی جامعه ما توسعه است اصلاً توسعه چیست و درون مایه اصلی آن چیست؟

دکتر سارا فلاحی : توسعه از آن مفاهیمی است که سیال و تفسیر بردار است از مناظر و رویکردهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است.حامل معانی مختلفی است.شاید زنجیره معانی گوناگونی برای آن متصور شد.درزمره  مفاهیمی است که موسع و حاوی تأویل های گوناگون است.به همین خاطر است که ما مکاتب مختلف توسعه داریم که بعضاً دارای تضاد رویکرد به موانع و مبانی توسعه هستند.ما در این مجال به دنبال گرفتار شدن در ازدحام تئوری ها و نظریه های توسعه نیستیم و نمی خواهیم وارد مباحث تئوریک و آکادمیک شویم.اگر درون مایه همه مکاتب و رویکردها و نگرش های مختلف به توسعه را بررسی کنیم مشاهده می کنیم که فصل مشترک توسعه از مناظر و دیدگاه های مختلف  پیشرفت و رو به جلو رفتن است.توسعه یعنی پیشرفت تدریجی و نهادمند.

توسعه و میزان آن محور نامگذاری کشورهای مختلف شده است نظر شما در این مورد چیست؟
دکتر سارا فلاحی : در این رابطه دو تا نگاه وجود دارد یک نگاه این است که چون مکاتب توسعه در غرب شکل گرفته اند میزان را هم آن ها مشخص کرده اند.آن ها با رویکردی شرق شناسانه به تعریف ما نشسته اند.ما در نگاه آن ها یک سوژه فعال که قابلیت تعین بخشی دارد نیستیم.ما ابژه ای هستیم که در نگاه دیگران معنا پیدا می کنیم.یک نگاه دیگر این است که  نظام اندیشگی فاقد جغرافیای خاصی است و همه ابناء بشر در پیشرفت و توسعه جهانی نقش داشته اند.در این نگاه دال توسعه یک دال تهی است که متناسب با شرایط هر جامعه ای مدلول هایش مشخص می شوند. به نظر سوای این مسائل توسعه واجد یکسری مبانی ثابت است که در همه جای دنیا واحد است و ربطی به شرق و غرب ندارد.به عنوان مثال نظم،قانون گرایی،اجماع نخبگان،منطق کار جمعی و …از مبانی ثابت توسعه  هستند به هر جغرافیایی هم که تعلق داشته باشی اگر این مبانی را رعایت نکنی در مسیر پیشرفت قرار نمی گیری.البته مبانی متغیر توسعه نیز مهم هستند و به نظام دانایی حاکم بر هر جامعه ای مربوط است.چون ما در مبانی ثابت توسعه مشکلات اساسی داریم فعلا بحث در مورد مبانی متغیر آن را به تأخیر می اندازیم.به نظر من اگر مبانی ثابت را در نظر بگیریم ما دچار مشکلات اساسی و ساختاری هستیم.


در کدام بعد توسعه مشکلات اساسی تری داریم؟

دکتر فلاحی : توسعه دارای ابعاد مختلفی است.هر کدام از این ابعاد شاخص های خاص خود را دارند.مثلا شاخص  هایی مثل بهداشت ،استاندارد زندگی و دانش شاخص های توسعه انسانی هستند. شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی ، درآمدسرانه ، میزان تورم و… شاخص های توسعه اقتصادی هستند. هر چند شاخص های توسعه سیاسی مانند شاخص های توسعه اقتصادی قابلیت اندازه گیری ندارند اما انتخابات آزاد،احزاب،آزادی های مدنی و …از مهم ترین شاخص های توسعه سیاسی هستند.از هر کدام از شاخص های فوق ما واجد برخی هستیم و در برخی موارد ضعیف هستیم. در واقع در ایران هم بین ابعاد مختلف توسعه توازن وجود ندارد هم در شاخص هایی که هر کدام از این ابعاد دارند این توازن برقرار نیست.در واقع با کاریکاتوریزه کردن ابعاد و شاخص های مختلف توسعه نمی توانیم شرایط را تغییر دهیم.از طرف دیگر تأکید صرف بر الگوهای برون زای توسعه و عدم توجه به الگوهای درون زا یکی دیگر از مشکلات و موانع توسعه متوازن و همه جانبه در ایران است.نکته قابل توجه دیگر این است که ما پتانسیل های لازم برای توسعه را داریم اما در تبیین نقشه راه و مدیریت منابع به شدت ضعف داریم.از طرف دیگر در بحث پشتوانه نظری و تئوریک برای توسعه نیز دچار مشکلات اساسی هستیم و در یک اغتشاش زایی معنایی گرفتار شده ایم.از یک طرف در ازدحام تئوری های فراملی سرگیجه گرفته ایم از طرف دیگر توان پردازش داده های جدید را نداریم و نمی توانیم متناسب با نیازهای خود راهکار ارائه دهیم.باید حلقه های مفقوده توسعه را پیدا کنیم.باید به دنبال پاسخ به این سوال باشیم که چرا ما با وجود داشتن ثروت های طبیعی و انسانی نتوانسته  در زمره کشورهای توسعه یافته قرار بگیریم.

چگونه می توانیم بر این مشکلات غلبه کنیم؟
دکتر فلاحی : می توان از مناظر مختلف مشکل را بررسی نمود که در این مجال نمی گنجد شاید اورژانسی ترین راه حل تلاش در راستای ایجاد اجماع و انسجام درونی نخبگان است.اگر نخبگان ما در راستای چگونگی باز شدن مسیر توسعه متوازن ایران نتوانند به اجماع برسند غلبه بر مشکلات مذکور سخت است.اجماع نخبگان یک راه میان بر و اساسی است.باید یک حمیت جمعی بین نخبگان ما ایجاد شود.نقشه راه اساسی باید از دل جامعه نخبگی ایران بیرون بیاید.تا این نقشه راه تبیین نشود نمی توانیم چیزی را عملیاتی کنیم.

شرایط ایلام را چگونه ارزیابی می کنید؟ایلام در کجای این معادلات قرار دارد؟
دکتر فلاحی : در یک سطح تحلیل کلان می توان ایلام را به عنوان قطعه ای از این پازل در نظر گرفت و گفت حل مسئله توسعه نیافتگی ایلام تابعی از حل کلی توسعه نیافتگی ایران است.اما در  سطح تحلیل میانی می توان گفت ایلام حامل مشکلات و آسیب های مضاعف است که نمی تواند همراه با خط سیر سایر مناطق کشور پیش یرود. برای این که ایلام نیز روی ریل توسعه قرار بگیرد باید به شکل ویژه و مضاعف به آن توجه شود.ما فاقد زیرساخت های لازم برای توسعه هستیم. منابع و ثروت های زیر زمینی داریم و روی زمین هم منابع انسانی داریم اما چون فاقد زیر ساخت های لازم برای توسعه هستیم این منابع به فرصت های لازم برای توسعه تبدیل نشده اند.به عنوان مثال وقتی ما فاقد جاده های استاندارد هستیم طبعا نمی توانیم سیستم حمل و نقل استاندارد هم داشته باشیم طبعاً نمی توانیم مسیر سرمایه گذاری در این استان را باز کنیم.البته برای ایجاد زیرساخت های توسعه ما به یک مربع نیاز داریم که شامل تفکر استراتژیک و راهبردی،سرمایه های مالی  و انسانی،فرهنگ مبتنی بر عقلانیت ونظام آموزشی پویا و کارآمد است.با ایجاد این مربع می توانیم به ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه امیدوار باشیم.

چشم اندازی که برای آینده توسعه در استان ایلام تبیین می کنید چگونه است؟
دکتر فلاحی : البته ما به امید زنده ایم  و امیدواریم شرایط ایلام تغییر کند! با این حال باید واقع بینانه به مسائل نگاه کرد.تا زمانی که به ایلام به عنوان یک استان استراتژیک نگاه نشود تا زمانی که به ما نگاه راهبردی وجود نداشته باشد ایلام همچنان در مسیر کنونی و روبه عقب پیش خواهد رفت.ما هزینه های راهبردی می کنیم اما به ما فرصت های راهبردی داده نمی شود. نمی شود ما پیشانی تهدیدها باشیم و نقش یک ضربه گیر را بازی کنیم اما بدون امتیاز از صحنه بازی خارجمان کنند.ایلام دارای موقعیت ژئوپولتیک،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک است تا این مهم در مرکز تقسیم ثروت و قدرت مورد پذیرش قرار نگیرد شرایط ما تغییر نمی کند.تا ساختار ذهنی مردان سیاست و قدرت این سرزمین نسبت به ایلام تغییر نکند با تغییر کارگزاران و آمد و شدهای مدیران ارشد این استان تغییری حاصل نمی شود چون با این شرایط از دست آن ها نیز کاری بر نمی آید.دادن اعتبار به ایلام یعنی تضمین اعتبار برای ایران.اگر این گزاره تبیین و نهادینه شود می توان به تغییر امیدوار بود.

منبع: غرب آنلاین

Print Friendly, PDF & Email