به روایت تیتر:
کد خبر: 1885
منتشر شده در: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۳

تکریم منزلت هیأت علمی و کارکنان در دانشگاه آزاد ایلام

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – طرح تشویق فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی، گامی مؤثر در پیوند بیشتر خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی است.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام درگفتگو با ایلامی ها گفت: طرح تشویق فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی، گامی مؤثر در پیوند بیشتر خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی است.

مجتبی مرادپور
مجتبی مرادپور، معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام


مجتبی مرادپور گفت: خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی با سی هزار عضو هیأت علمی و بیست و هزار کارمند در سراسر ایران اسلامی، در حال خدمتگزاری و خدمت رسانی به مردم، علی الخصوص جویندگان علم و دانش است.
وی گفت: تکریم منزلت و جایگاه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، از مهم ترین برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی است که در این راستا طرح تشویق فرزندان ممتاز اعضای هیأت علمی و کارکنان اجرا می شود.
مرادپور گفت: براساس این طرح، پرداخت هدایا به فرزندان دانشجو و دانش آموز ممتاز و درج عکس آنها در روزنامه فرهیختگان مجاز می باشد.
معاون اداری و مالی واحد ایلام در خصوص جزئیات این طرح گفت: دانش آموزان اول تا ششم ابتدایی معادل پانصد هزارریال، دانش آموزان دوره اول متوسطه معادل ششصدهزار ریال و دانش آموزان دوره دوم متوسطه هشتصدهزار و دانشجویان نیز معادل یک میلیون ریال تشویق می شوند.
مرادپور در پایان به شروع سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای دانشجویان ورودی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام فراهم شده است.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter