به روایت تیتر:
کد خبر: 1812
منتشر شده در: ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۷

آمریکا ستیزی، چرا؟!

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – شاید آمریکایی بودن، دلیل “مَمَل” های زیادی در جهان باشد، اما عده ای هم هستند که این موج بزرگ هزاره سوم را نمی پسندند و برای خود دلیل و برهان بسیاری دارند.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – شاید آمریکایی بودن، دلیل “مَمَل” های زیادی در جهان باشد، اما عده ای هم هستند که این موج بزرگ هزاره سوم را نمی پسندند و برای خود دلیل و برهان بسیاری دارند.

آمریکاستیزی، چرا؟!
آمریکاستیزی، چرا؟!
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter