به روایت تیتر:
کد خبر: 1765
منتشر شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۳۹

تمام سهم من / حسین خدنگ

گلی که سهم من است از بهار و باران ها
چه غمگنانه نشسته است بین انسان ها

گلی که سهم من است از بهار و باران ها
چه غمگنانه نشسته است بین انسان ها

گلی که در نفس ِ سرد ِ باغ خشکیده است
وچشم ِ معجزه دارد ز دست گلدان ها

تمام سهم من است از شبانه های غریب
تمام سهم من از کوچه و خیابان ها

دوباره با دلِ تنهاش عاشقانه نشست
به انتظار بهاری در این زمستان ها

نشست آن گل نشکفته و غریب گریست
و باز هق هق ِ ابری است روی ایوان ها

یک پاسخ به “تمام سهم من / حسین خدنگ”