به روایت تیتر:
کد خبر: 1647
منتشر شده در: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۶

بررسی تفاوتهای اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – شاید برای بسیاری از مردم این سؤال پیش بیاید که آیا سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیزی مشابه سیاستهای ریاضت اقتصادی است؟ جواب قطعا منفی است. اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی کاملا متفاوت است.

ایلامی ها
ایلامی ها

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – شاید برای بسیاری از مردم این سؤال پیش بیاید که آیا سیاستهای اقتصاد مقاومتی که این همه بر اجرای صحیح آن تأکید می شود، چیزی مشابه سیاستهای ریاضت اقتصادی است که گاها در اخبار و رسانه ها می شنویم و می بینیم؟ آیا اقتصاد مقاومتی می خواهد کسری بودجه هایی را که دولتها مسبب آن هستند از جیب مردم بردارد و با کم کردن خدمات عمومی به جامعه مشکلات خود را حل کند؟ جواب قطعا منفی است. اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی کاملا متفاوت است.
توضیح اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی
به احتمال زیاد همه ی ما به عنوان عضوی از جامعه با تصوری در مورد اقتصاد مقاومتی رو به رو شده ایم که ساده انگارانه آنرا مترادف ریاضت اقتصادی می داند و یا اینکه در مواردی ریاضت اقتصادی را به عنوان شاخه ای از اقتصاد مقاومتی به شمار می آورند. درحالیکه با اندکی تأمل در بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی و رجوع به تعریف و مؤلفه های ریاضت اقتصادی و مقایسه آن با چارچوب اقتصاد مقاومتی، درخواهیم یافت که این دو اصطلاح کاملاً با هم متفاوت بوده و نه به صورت جزئی و نه به صورت کلی، هیچگونه همپوشانی تئوریک و عملی ندارند. در این مقال سعی شده که این دو مفهوم تعریف و وجوه افتراق آنها مشخص شود.
مفهوم اقتصاد مقاومتی
بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و ابعاد آن، اقتصاد مقاومتی نه یک تاکتیک و واکنش کوتاه مدت و نه یک برنامه یکساله و یا پنج ساله است. بلکه اقتصاد مقاومتی یک راهبرد بلندمدت مدیریت و اداره اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و الگوی اقتصادی – اجتماعی ویژه ای برای نجات، مصونیت بخشی، رشد، پیشرفت و تعالی یک جامعه اسلامی با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی (بویژه در شرایط کنونی جهانی) است. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل چنین فشارهایی به فرصت که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط چنین موضوعی است.
اقتصاد مقاومتی تلاش برای کاهش وابستگی ها و تأثیر بر روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. در واقع هدف از اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است غلبه شود.
ریاضت اقتصادی
ریاضت اقتصادی به طرحی اطلاق می شود که دولت ها برای رفع کسری بودجه و کاهش هزینه ها، دست به کاهش یا حذف برخی خدمات و مزایای عمومی می زنند. طرحهای ریاضت اقتصادی، گاهی اوقات با افزایش مالیات و افزایش دریافت وام ها و حتی اخراج کارمندان همراه است.
هدف اصلی برنامه ریاضت اقتصادی جلوگیری از یک ورشکستگی عمیق اقتصادی است سیاست ریاضت اقتصادی، گزینه ایست که تنها باعث کاهش تبعات یک سقوط اقتصادی بلندمدت به وسیله ی توزیع بحران بین تمام اقشار جامعه می گردد؛ نه اینکه برنامه ای برای رشد اقتصادی باشد (آنگونه که در دکترین اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب مطرح است).
تفاوتها
۱- ریاضت اقتصادی یک برنامه ی کوتاه مدت و تصادفی، با آزمون و خطاست در حالی که اقتصاد مقاومتی یک الگو از جنس بازسازی تدریجی است.
۲- ریاضت اقتصادی یک واکنش اضطراری و تاکتیکی است ولی اقتصاد مقاومتی یک حرکت راهبردی برای پیشرفت است.
۳- ریاضت اقتصادی یک برنامه ی انقباضی هزینه با رویکرد کاهش هزینه های عمومی دولت و بخش عمومی است در حالی که اقتصاد مقاومتی یک الگوی منسجم همه جانبه و دربرگیرنده ی تمام ابعاد جامعه برای شکوفایی استعدادهای درونی سامانه اقتصاد در جهت انبساط نظام تولید و فعالیت های اقتصادی حقیقی است.
۴- ریاضت اقتصادی یک برنامه ی جبرانی بدون هدف در جهت تبدیل فشارها و بازگشت به تعادل موقت در الگوی موجود نظام سرمایه داری است در حالی که اقتصاد مقاومتی یک الگوی جایگزین با هدف تغییر همه جانبه شرایط و بناگذاری یک سامانه جدید است.
۵- برنامه ریاضت اقتصادی اروپا، یک واکنش نسبت به هزینه کردن افراط گونه بیش از توان بودجه دول اروپایی است که این کسری بودجه با مالیات از مردم تأمین می گردد و یک برنامه ی تحمیلی تأمین مجدد هزینه از مردم و بر دوش مردم و از جیب مردم و بر علیه مردم و برای مواجه با واکنش منفی مردم است؛ در حالی که اقتصاد مقاومتی الگویی در جهت شکوفایی نقش مردم است.
۶- نسخه ی ریاضت اقتصادی با رویکرد برون گرایی و تزریق پول بی پشتوانه اجرا می شود ولی اقتصاد مقاومتی یک الگوی درون گرا با راهبرد اصلاح الگوی مصرف و تقویت تولید داخلی است.
۷- ریاضت اقتصادی یک واکنش مجدد ناعادلانه منبعث از یک الگوی عدالت گریز است ولی اقتصاد مقاومتی در صدد طراحی یک الگوی جدید عدالت محور است.
۸- ریاضت اقتصادی در جامعه اروپایی حاصل یک اجماع فکری بیرونی و برنامه ی تحمیلی اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است اما اقتصاد مقاومتی یک الگوی بومی است و ریشه در درون دولت – ملت دارد.
۹- ریاضت اقتصادی یک عقب گرد راهبردی از الگوی سرمایه داری است ولی اقتصاد مقاومتی در جهت اثبات یک الگوی جدید بر مبنای الگوی اسلامی است.
به طورکلی شرایط اقتصادی ایران متمایز از معضلات مالی غربی است. اقتصاد نفتی و تحریم های ظالمانه، از جمله معضلات اصلی اقتصاد کشور ماست. اگر بتوان سیاست ریاضتی را به یک ترمز اقتصادی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد تشبیه کرد، سیاست مقاومتی راهکاری جهت ادامه فزاینده صعود اقتصادی است.
ما و اقتصاد مقاومتی
امروزه روز، در روند پر چالش جهانی شدن، مسأله اقتصاد بیش از عرصه های دیگر، از جهانی شدن تأثیر گرفته است و به ابزاری در جهات تأمین سیاستهای زیاده خواهانه قدرتهای مسلط جهانی تبدیل شده است. بدون شک پاسخ به این سوال که آیا ایران اکنون درگیر در یک جنگ اقتصادی است، سکوتی از جنس تأیید است. دلیل روی آوردن دشمنان به جنگ اقتصادی علیه ایران، شکست آنها در صحنه ی نظامی، سیاسی و حتی فرهنگی علیه کشورمان طی سه دهه اخیر می باشد. حال باید کنکاش کرد که آیا کم و کیف این تقابل و نبرد اقتصادی و چگونگی هدایت آن در نظریه اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است یا خیر؟ به این معنا که در مقابل این جنگِ در جریان، وظیفه ی ما چیست؟ جزئیات آن را مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی به خوبی شرح داده است.
نگاهی گذرا بر تاریخ استعمار و واکاوی روش های چیره شدن استعمارگران بر علت ها در گذشته نشان می دهد که بخش اعظم این موفقیت به علت کمبود اعتماد به نفس و خودباوری ملی حاصل شده است. اکنون که قرار است با ابلاغیه رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی، با قاعده «تولید درون زای برون نگر»، طرحی نو در اقتصاد ایران درانداخته شود و کشور در برابر تحریم های فعلی و دیگر تلاطم های آینده مصون نگاه داشته شود، ایجاد روح خودباوری و اعتماد به نفس ملی کلید موفقیت حتمی این مقاومت محسوب می شود.
«هرکاری که با علم قرین باشد، اندک و بسیارِ آن سودمند است و هرکاری که با نادانی قرین است، نه اندک آن سود دارد و نه بسیار آن»

احمد ساده میری