به روایت تیتر:
کد خبر: 1629
منتشر شده در: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۷

از عشق تا تثبیت ازدواج در ۱۴ مرحله

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – مسیر عادی و معمولی عشق، ۱۴ مرحله دارداز خواستن و طلب کردن تا وصال… و البته تا بعد از وصال!

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – مسیر عادی و معمولی عشق، ۱۴ مرحله دارداز خواستن و طلب کردن تا وصال… و البته تا بعد از وصال!

عشق همراه با شناخت، آگاهی و ادراک از یکطرف و احساسات و عواطف از طرف دیگر است ، عشق از سویی چالش و کوشش مداوم نیز است تا جائیکه غم و شادی و آزادی و خوشبختی معشوق به اندازه غم و شادی و آزادی و خوشبختی عاشق ارزش داشته باشد.

مسیر عادی و معمولی عشق، ۱۴ مرحله دارد :

۱- اول خواستن و طلب است .
۲- دوم گشتن و جستجو است .
۳-مرحله سوم یافتن است .
۴- مرحله چهارم دورانی از ابهام، سردرگمی، گمی و گیجی است .
۵- پنجم حالتی از ترس، اضطراب، شرم و حیا و هیجان که حالات دو گانه ای است که گاهاً طرف مقابل را می خواهند و دو مرتبه رها می کنند . امروز زنگ می زنند، دو روز زنگ نمی زنند که همه اینها عادی است .
۶- ششم مرحله دادن و گرفتن توجه است.
۷- هفتم جلب و جذب ، جلوه گری و نمایش است که در اینجا کسانیکه اختلالات شخصیتی دارند، مشکل پیدا میکنند، مثلا کسانیکه شخصیت خود شیفته دارند تصور میکنند کسی که ستایشش میکند همانی است که می خواهد.
در این مرحله شناخت خود و دیگری و اینکه از نظر روانی چگونه شخصیتی هستید اهمیت دارد. این مرحله از طریق چشم، لبخند، صدا و حرف، حرکات بدن، نوع آرایش و بو که بسیار مهم است. عامل بو برای کسانیکه حساسیت زیادی دارند ، عامل اصلی ارتباط است .
۸- مرحله بستگی و پیوند است که میخواهند با هم و در کنار هم باشند.
۹- مرحله نهم، مرحله وصل است .ارتباط عمیق یا سطحی به وجود می آید و در واقع دوران نامزد بازی است.
۱۰ – میخواهند تبها باشند و خود را بیابند و در واقع نگاه دیگری به این رابطه بیندازند.
۱۱- اگر از مرحله دهم به سلامت عبور کنند، وارد مرحله یازدهم که مرحله گره خوردگی و یکی شدن است میشوند.
۱۲- مرحله باز شدن افراد و اجازه دخالت در زندگی یکدیگر است.
۱۳- مرحله بسته شدن است که سه تا شش ماه پس از ازدواج به وجود می آید. این مرحله به معنای رفتن نیست بلکه طرفین به مسائل واقعی توجه بیشتری می کنند و قدری از توهم خارج می شوند. مسائلی چون مسائل مالی، خانواده ها،،،،،
۱۴- چهاردهم- آخرین مرحله- نتجه گیری و ثبات و قرار است که در اینجا کار پایان می یابد و رابطه ای که حداقل ۳ بار با برهم خوردن همراه بوده به سامان می رسد. این اتفاقات- قبل از مرحله یازدهم- ۶ تا ۱۸ ماه رخ میدهد. بنابراین ازدواج قبل از ۶ ماه یا بعد از ۱۸ ماه آشنایی زیر سؤال است چرا که مراحل مذکور بخوبی طی نشده است.