به روایت تیتر:
کد خبر: 159
منتشر شده در: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۳۴

ستون خیمه این انقلاب ولایت فقیه است

با چند ماه تأخیر، یکی از سیاسی ترین برنامه های شبکه یک، یکی دو روز از حماسه ۲۴ خرداد نگذشته،…

با چند ماه تأخیر، یکی از سیاسی ترین برنامه های شبکه یک، یکی دو روز از حماسه ۲۴ خرداد نگذشته، رییس جمهور تازه منتخب شده داشت صحبت می کرد. از خرداد ۴۲ می گفت و سفری که با اعلامیه ها به سمنان کرده بود و تعقیب و گریز ساواک. از روزهای پانزده خرداد آن سالهایی که نقطه آغاز تخریب تمدن برآمده از نظام صنعتی به دست امام خمینی و پیروان همصدایش است. آنجا بود که شیخ حسن روحانی را عمیق شناختم و دانستم که مردم ما همواره بهترین ها را در هر زمانه ای که هستند انتخاب می کنند. دکتر روحانی مردی برآمده از مکتب امام رضوان الله که از آغاز نهضت ۱۵ خرداد است که در بنیان نهادن این حرکت تاریخ سازنقشی عمده ایفا کرده و در سالهای تبعید مقتدایش در نجف اشرف، به تحصیل دکترای حقوق از قلب کلاسیک اروپا نائل آمده تا در چنین ایامی، آن سوی میز را که نگاه کند، مذاکره کننده را تا عمیق ترین لایه های تمدنی اش بشناسد.

بر کسی پوشیده نیست که همواره حرکتهای مردمسالار در ایران عزیز ماهیت اسلامی داشته اند و رهبران اصلی تحولات سیاسی اجتماعی در ایران، ملاها و آیت الله ها و روحانیانی بوده اند که مورد اعتماد مردم و حجت آری یا نه آنان می باشند. اگر چه جریانهای مقاومت در برابر هیأت حاکمه چه در قاجار و چه در پهلوی همواره وجود داشته و هر کدام آبشخور و یا آبشخورهایی دارند، اما حرکتی که در پانزده خرداد ۴۲ به وقوع پیوست و آغاز شد، تمام ایران را لرزانده و بیدار نمود و در زیر سایه اش تمام توده و اقشار مختلف با سلایق گوناگون به وحدت کلمه رسیدند. همه مردان پانزده خرداد با پیروی از حضرت امام توانستند “نه” به جمهوری رضاخانی و توسعه لیبرالی و اسلام آمریکایی را به یک مطالبه ملی تبدیل نمایند. حسن روحانی از بنیانگذاران چنین حرکتی است.

پیوند دیرینه رییس جمهور یازدهم با مقام معظم رهبری از سالیان مبارزه پیش از انقلاب آغاز شده و تا کنون در عالی ترین سطوح ادامه داشته است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند و تاریخ آفرین جمهوری اسلامی، همواره دکتر روحانی را در امانت محورترین مناصب این نظام می بینیم که مشغول به خدمت بوده است. در مجلس شورای اسلامی، از نسل اول نمایندگانی است که بسیاری از قوانینی پایه ای را برای کشور تهیه و تدوین کرده و اگر بخواهیم منصف باشیم، دکتر حسن روحانی را یکی از شاگردان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می بینیم که از آغاز کفن پوشان ورامین تا سالهای خون و قیام، تا نقش او در دوران جنگ و مناصب نظامی اش، تا سالهایی که دیپلماسی هسته ای را از چشم انداز امنیت ملی راهبری می نمود و چه در تحقیقات استراتژیکی که در مجمع ثبت و ضبط می کرد، در همه این سالها دوشادوش امام و مقام رهبری، سرباز این نظام بوده و همانطور که خود بارها بر آن تأکید کرده و می کند، بدهکار هیچ جناح و گروه فشاری نبوده و نیست و در زیر پرچم ولایت با چراغ قوه قانون اساسی در جاده ای که ملت برای او باز کرده و می کند، قرار است که ما را به آرامش برساند. بداخلاقیهای سیاسی داخلی را مهار کرده و به زبانی که طرف خارجی هم خوب بلد است این همه مذاکره را به یک نتیجه برساند.

جدای از هر سهم خواهی، در جمهوری اسلامی چون پای آرای تمام مردمی که به جمهوریت نظام با هر رأی آری می گویند در میان است، رییس جمهور انتخابی نیز، رییس جمهور سایر افراد نیز هست و بی آنکه به حمایتهای ماهیتا سهم خواهانه توجه کند، باید تمام همّ خود را در راه عزت و حکمت و مصلحت “تمام” مردم قرار بدهد. مردم ایران امتحان خود را در این سی و چند سال پس داده اند و در انقلاب و جنگ تحمیلی و جنگ نرم و جنگ اقتصادی دنیاها، همواره پیروز میدان رویارویی اراده ها بوده اند و ایستادگی و استقلالشان الگوی سایر ملل در بند تحمیق و چپاول بوده است. ملتی که وظیفه مردمسالارانه خود را در حمایت از الگوی جمهوری اسلامی پس داده، باید در سهم خواهی ها نیز بزرگ ترین سهم به او اختصاص داده شود.

دکتر روحانی، با مشی اعتدال که به گفته رهبری اجرای “کامل” اسلام است، توانست اعتماد بیشتر مردم را جذب افکار و برنامه هایش کند. بررسی سوابق، آثار و افکارش در کنار برنامه هایی که پیش رو قصد اجرایشان را دارد، مؤید این نکته است که وی برخلاف عناصر رادیکال، به دنبال تحدید ولایت فقیه در ایران نیست بلکه ولایت فقیه را رکن رکین ایران اسلامی می داند همانگونه که در مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید کشور گفت: ستون خیمه این انقلاب ولایت فقیه است.