به روایت تیتر:
کد خبر: 1522
منتشر شده در: ۱۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۹

باز باران… با ابوالفضل… میخورد بر قلب تاریخ

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – ایلام در تاسوعای حسینی، یکپارچه شور آگاهانه بود. میدان ۲۲ بهمن ایلام شاهد اجتماع کسانی بود که همچنان، راه حسین و یارانش را راه عبور از این هزاره بی انگیزه تشخیص داده بودند.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – ایلام در تاسوعای حسینی، یکپارچه شور آگاهانه بود. میدان ۲۲ بهمن ایلام شاهد اجتماع کسانی بود که همچنان، راه حسین و یارانش را راه عبور از این هزاره بی انگیزه تشخیص داده بودند.

تاسوعای ایلام
تاسوعای ایلام… شورانگیز و نمناک

 

اشکهامان را بر کف دست بالا گرفته ایم ابوالفضل!
اشکهامان را بر کف دست بالا گرفته ایم ابوالفضل!

 

صد سال کار رسانه ای روی زنان مسلمان، با ده روز مرور حماسه حسینی پوچ می شود
صد سال کار رسانه ای روی زنان مسلمان، با ده روز مرور حماسه حسینی پوچ می شود

 

عکسها از: ایرنای ایلام