به روایت تیتر:
کد خبر: 1499
منتشر شده در: ۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۰

ای دل! فرصت را دریاب

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – بر سینه زدن نواختیست که تجربه باطنی وصل را فربه تر می کند. سینه بزن بکوب و بر بالا رو… آنجا در میهمانی شاهان عشق، مهمان را نوازشی دهند.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – رقص و سماع آنهم در زیر شمشیر حاصل سکر است.اولیاء الهی بر مبنای مقامات روحی خود عمل می کردند.شیخ نجم االدین کبری هنگام حمله بیگانگان بر سرزمینش به مریدان خود می گوید که مقام من اکنون ایجاب می کند که در راه استقلال کشورم شهید شوم.شما بروید و مبارزه فرهنگی کنید.مقام شما چیز دیگری را طلب می کند.هر مقامی را ادب و رفتاریست.گاهی مقام و مرتبت سلوک ایجاب می کند که رقصید و جان داد.گاهی سکوت می طلبد گاهی صلح.وجه بیرونی و پوسته وقایع کربلا مصیبت است و درد و عذاب و رنج و هجران و فراق و گریه و انقباض اما مغزش سرور است و سکر و جذبه وشوق وحال وجد انبساط و وصال.تجربت حال حسین(ع) در حال شهادت را عرفای سکری مکتب خراسان جرعه ائی از آن را چشیده اند.همان است که حسین(ع) را استاد عشق گویند.حکایت امروز بینی و فردا و فردای دگر که خاکستر بر دریا شد و دریا همه به جوش آمد حکایتی صرف نیست.کهن الگوئی است نهفته در اعماق ذهن جمعی این تمدن.بارها این تجربت با کیفیت های گوناگون در مکتب عرفای عشاق و عاشقان عارف به تکرار در آمد.حکایت زلف چون کمند و گیسوی یار است. گریه عزاداران بر او به رسم شریعت و آداب است که فضیلت و تکلیفیست نیکو.بر حسب مقام عشق و عشق بازان بر سماع باید شد سماعی با ریتم حزن عشق.بر سینه زدن نواختیست که تجربه باطنی وصل را فربه تر می کند.سینه بزن بکوب و بر بالا رو آنجا در میهمانی شاهان عشق مهمان را نوازشی دهند. پس ای دل فرصت را دریاب!

از صفحه اجتماعی امیر دل زنده نژاد