به روایت تیتر:
کد خبر: 1478
منتشر شده در: ۱۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۵۲

تعریف نظام سرمایه داری از “نه”

این خبرها را هم بخوانید: یارمحمد قاسمی: جامعه‌ی ما کتاب‌گریز شده استدر جشنواره شعر انقلاب شاعران جوان را دریابیمدانشگاه آزاد…

کاریکاتور ایلامی ها
کاریکاتور ایلامی ها
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter