به روایت تیتر:
کد خبر: 1362
منتشر شده در: ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۷

یک مواظب باش برای فاتحان احتمالی صندلی!!

این خبرها را هم بخوانید: اعلام‌ نامزدهای بخش داستان جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوانگرده‌افشانی روایی در «خانه‌روشنان» هوشنگ گلشیری

مواظب باش! گاهی.... قدرت خوب است اگر انصاف داشته باشی
مواظب باش! گاهی…. قدرت خوب است اگر انصاف داشته باشی