به روایت تیتر:
کد خبر: 1343
منتشر شده در: ۵ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۳

نمایش این خانه نفروشی است، جایزه باران شد

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – نمایش این خانه نفروشی است، به نویسندگی و کارگردانی “علی شکری” در بیست و هشتمین جشنواره نمایش استان ایلام حائز بیشترین عناوین شد؛ نمایشی که گویا منشأ واقعی دارد.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها –

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی در مجتمع فرهنگی ارشاد ایلام معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف به شرح زیر اعلام شد.

در بخش بروشور هیات داوران انتخابی نداشت.

موسیقی:

کاندیداها: “مرغ باغ هپروت”، “این خانه نفروشی است” و “چریکه واران”

لوح تقدیر و جایزه نقدی۲ میلیون ریالی به “محمد شاه‌حسینی” برای موسیقی نمایش “این خانه نفروشی است”

 

طراحی لباس:

کاندیداها: “چریکه واران” و “این خانه نفروشی است”

لوح تقدیر و جایزه نقدی ۲ میلیون ریالی به “مریم فلاحی” برای طراحی لباس نمایش “چریکه واران”

 

طراحی نور:

کاندیداها: “بر فقرات گاوها” و “سه روایت از مردن در شب مه آلود”

لوح تقدیر و جایزه نقدی ۲ میلیون ریالی به “مهدی صالحی” برای طراحی نور نمایش بر “فقرات گاوها”

 

طراحی صحنه:

کاندیداها: “بر فقرات گاوها” و “وعده‌گاه نهنگ‌ها”

لوح تقدیر و جایزه نقدی به “محمدرضا کوچکی” برای طراحی صحنه نمایش “وعده‌گاه نهنگ‌ها”

 

بازیگری مرد:

کاندیداها: “علی شعایی”، “عقیل نوری”، “محمدرضا زرگوش”، “محمد اکبریان”، “محمد شاه‌حسینی”

بازیگر مرد اول:

تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به “مصطفی کولیوندی” برای بازی در خواب شیرین نهنگ کور

همچنین لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگر سوم مشترک به “عقیل نوریگ برای نمایش “چریکه واران” و “محمدرضا زرگوش” برای نمایش “این خانه نفروشی است”

لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری دوم به “محمدرضا شاه حسینی” برای بازی در نمایش” این خانه نفروشی است”

بازیگر زن:

کاندیداها: “افسانه محمدی”، “مریم فلاحی”، “مرجان قاسمی”، “سارا علی محمدی” و “حسنا قبادی”

تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری اول زن به افسانه محمدی برای بازی در این خانه نفروشی است

لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگر سوم مشترک به “سارا علی محمدی” برای بازی در “این خانه نفروشی است” و “مریم فلاحی” برای بازی در نمایش “چریکه واران” رسید.

لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگر دوم مشترک به “حسنا قبادی” برای بازی در “مرغ باغ هپروت” و “مرجان قاسمی” برای “خواب شیرین، نهنگ کور”

 

کارگردانی:

کاندیداها: بر فقرات گاوها(محمدرضا کوچکی)، چریکه واران(صیدفاضل خانی)، ای خانه نفروشی است(علی کوچکی)، سه روایت از مردن در شب مه آلود( محمدرضا اسماعیل بیگی)و خواب شیرین، نهنگ کور( سید خیرالهی)

در این بخش از صید فاضل خانی برای نمایش چریکه واران تقدیر شد

لوح تقدیر و جایزه نقدی ۴ میلیون ریالی کارگردانی سوم به “سعید خیرالهی” برای اثر “خواب شیرین، نهنگ کور”

لوح تقدیر و جایزه نقدی ۵ میلیون ریالی کارگردانی دوم به “علی شکری” برای کارگردانی نمایش “این خانه نفروشی است”

هیات داوران در بخش کارگردانی اول هیچ انتخابی نداشت

نمایش نامه نویسی:

 

کاندیداها:بر فقرات گاوها، این خانه نفروشی است و خواب شیرین، نهنگ کور

تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۴ میلیون ریالی به علی شکری نویسنده این خانه نفروشی است

در پایان هیات داوران دو اثر “این خانه نفروشی است” و “خواب شیرین نهنگ کور” را برای حضور در جشنواره منطقه‌ای انتخاب کردند.

هیات داوران این جشنواره محسن حسینی، محسن سراجی، حمیدکاک سلطانی و عرفان پهلوان(منتقد) بودند.

 

به گزارش ایسنا،بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان ایلام از سوم تا پنجم شهریور با حضور هفت نمایش در مجتمع فرهنگی ارشاد برگزار شد.

‏برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره تئاتر ایلام *برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی در مجتمع فرهنگی  ارشاد ایلام معرفی شدند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های مختلف به شرح زیر اعلام شد.در بخش بروشور هیات داوران انتخابی نداشت.موسیقی:کاندیداها: "مرغ باغ هپروت"، "این خانه نفروشی است" و "چریکه واران"لوح تقدیر و جایزه نقدی2 میلیون ریالی به "محمد شاه‌حسینی" برای موسیقی نمایش "این خانه نفروشی است" طراحی لباس:کاندیداها: "چریکه واران" و "این خانه نفروشی است"لوح تقدیر و جایزه نقدی 2 میلیون ریالی به "مریم فلاحی" برای طراحی لباس نمایش "چریکه واران" طراحی نور:کاندیداها: "بر فقرات گاوها" و "سه روایت از مردن در شب مه آلود"لوح تقدیر و جایزه نقدی 2 میلیون ریالی به "مهدی صالحی" برای طراحی نور نمایش بر "فقرات گاوها" طراحی صحنه:کاندیداها: "بر فقرات گاوها" و "وعده‌گاه نهنگ‌ها"لوح تقدیر و جایزه نقدی به "محمدرضا کوچکی" برای طراحی صحنه نمایش "وعده‌گاه نهنگ‌ها" بازیگری مرد:کاندیداها: "علی شعایی"، "عقیل نوری"، "محمدرضا زرگوش"، "محمد اکبریان"، "محمد شاه‌حسینی"بازیگر مرد اول:تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به "مصطفی کولیوندی" برای بازی در خواب شیرین نهنگ کورهمچنین لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگر سوم مشترک به "عقیل نوریگ برای نمایش "چریکه واران" و "محمدرضا زرگوش" برای نمایش "این خانه نفروشی است"لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری دوم به "محمدرضا شاه حسینی" برای بازی در نمایش" این خانه نفروشی است"بازیگر زن:کاندیداها: "افسانه محمدی"، "مریم فلاحی"، "مرجان قاسمی"، "سارا علی محمدی" و "حسنا قبادی"تندیس جشنواره لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری اول زن به افسانه محمدی برای بازی در این خانه نفروشی استلوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگر سوم مشترک به "سارا علی محمدی" برای بازی در "این خانه نفروشی است" و "مریم فلاحی" برای بازی در نمایش "چریکه واران" رسید.لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگر دوم مشترک به "حسنا قبادی" برای بازی در "مرغ باغ هپروت" و "مرجان قاسمی" برای "خواب شیرین، نهنگ کور"  کارگردانی: کاندیداها: بر فقرات گاوها(محمدرضا کوچکی)، چریکه واران(صیدفاضل خانی)، ای خانه نفروشی است(علی کوچکی)، سه روایت از مردن در شب مه آلود( محمدرضا اسماعیل بیگی)و خواب شیرین، نهنگ کور( سید خیرالهی) در این بخش از صید فاضل خانی برای نمایش چریکه واران تقدیر شدلوح تقدیر و جایزه نقدی 4 میلیون ریالی  کارگردانی سوم به "سعید خیرالهی" برای اثر "خواب شیرین، نهنگ کور"لوح تقدیر و جایزه نقدی 5 میلیون ریالی کارگردانی دوم به "علی شکری" برای کارگردانی نمایش "این خانه نفروشی است"هیات داوران در بخش کارگردانی اول هیچ انتخابی نداشتنمایش نامه نویسی: کاندیداها:بر فقرات گاوها، این خانه نفروشی است و خواب شیرین، نهنگ کورتندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی 4 میلیون ریالی به علی شکری نویسنده این خانه نفروشی استدر پایان هیات داوران دو اثر "این خانه نفروشی است" و "خواب شیرین نهنگ کور" را برای حضور در جشنواره منطقه‌ای انتخاب کردند.هیات داوران این جشنواره محسن حسینی، محسن سراجی، حمیدکاک سلطانی و عرفان پهلوان(منتقد) بودند. به گزارش ایسنا،بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان ایلام از سوم تا پنجم شهریور با حضور هفت نمایش در مجتمع فرهنگی ارشاد برگزار شد.‏