به روایت تیتر:
کد خبر: 1329
منتشر شده در: ۲ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۴

طنز “جی ان پی منفی” از زبان مدیر صنعتی ایلام!

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – بسیاری از صاحبان پستهای مدیریتی، حتی به خود اجازه نمی دهند کم ترین مفاهیم کار خودشان را هم یاد بگیرند و سال هاست که بازتولید محرومیت، فقر و توسعه نیافتگی استان ثمره مسؤولیت آنها بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها –

چند روز پیش، یکی از دوستان، نسخه هایی از نشریات گوناگون را برایم آورده بود. در حال ورق زدن صفحاتشان بودم که مصاحبه یکی از مدیران تازه منصوب شده ی یکی از شرکت های اقتصادی- صنعتی، توجهم را به خود جلب کرد. این مدیر که به قول یکی از دوستان، سال هاست در دولت های مختلف دنبال این پست بوده و برای آن به افراد زیادی هم متوسل شده اند، افاضاتی به شرح زیر بیان داشته اند:
” … کشورهای جهان را با GNP مقایسه می کنند، کشوری که GNP منفی دارد رشد اقتصادی آن هم منفی است.”
به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد و کسی که سال هاست توسعه و برنامه ریزی تدریس می کنم، برای اولین بار است که می خوانم یا می شنوم که کشورهای جهان را با جی ان پی (تولید ناخالص ملی) مقایسه می کنند. شاید منظور این بنده خدا، تولید ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه باشد و ایشان به علت ناآشنایی این حرف را زده اند. اگر کشورهای جهان را با جی ان پی بسنجند، آنگاه کشورهای پرجمعیت که از نظر یکی از عوامل تولید یعنی نیروی کار غنی هستند قطعا جی ان پی بالاتری دارند و اصلا اینگونه نمی توان دو کشور را باهم مقایسه کرد چرا که تفاوت جمعیتی بین کشورهای مختلف و جود دارد از این رو شاخص های مقایسه ای به صورت سرانه بیان می شود و در اکثر مواقع هم از GDP (تولید ناخالص داخلی) سرانه استفاده می شود نه چیزی که آقای مدیر! شنیده اند و بیان کرده اند.
این تازه، اول اندیشه ورزی ایشان است. در ادامه بیان داشته اند:” کشوری که GNP منفی دارد رشد اقتصادی آن هم منفی است” اینجا دیگه واقعا عمق تسلط ایشان بر مفاهیم بیشتر آشکار می شود، حال اصطلاح جی ان پی را تعریف می کنیم بعد مخاطبان عزیز قضاوت کنند: “ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط عوامل تولید یک کشور را تولید ناخالص ملی (GNP)آن کشور می گویند”. ایشان از اصطلاح عجیب و جدید المخلوق”جی ان پی منفی” نیز استفاده کرده اند.حال باید تمام سلول های مغزمان را خاکستر کنیم، تا کشوری را پیدا کنیم که این مدیر توانمند! با جی ان پی منفی کشف کرده اند؛ در حالی که هر دانشجوی ترم اول مدیریت، صنعت یا اقتصاد،این بدیهیات و تعاریف ابتدایی را می داند!.البته تئوری پردازی ایشان به همین جا ختم نشده و جی ان پی منفی را مساوی با رشد اقتصادی منفی تلقی کرده اند. بایستی به عرض شان رساند که رشد اقتصادی “تغییر در تولید ملی یک کشور در سال جاری نسبت به سال پایه تقسیم بر سال پایه است که در عدد صد ضرب شده تا رشد اقتصادی به صورت درصدی بیان شود” و وقتی تولید ملی یک کشور در سال جاری نسبت به سال قبل یا سال پایه، کمتر باشد رشد منفی اتفاق می افتد. البته ایشان سال قبل هم در مصاحبه با یکی از رسانه ها با هدف مطرح کردن و اینکه “بله ایشان هستند” و می توانند مدیر شوند و به عنوان صاحب نظر! گفته بودند:” نبایستی تنها به دنبال بودجه دولتی برای صنعت بود.” در حالی که سال هاست در سند بودجه سرفصلی برای ایجاد و سرمایه گذاری در بخش صنعت و… دیده نشده است و بیش از دو دهه است که سرمایه گذاری در صنعت، توسط بخش خصوصی و از منابع مختلف مانند آورده شخصی، تسهیلات، سهام، فاینانس، یوزانس و..انجام می گیرد.
صحبت های این مدیر برجسته! به همین جا ختم نشده و ایشان در پایان به “موضوع قبیله گرایی اشاره کرده و آن را سمی برای توسعه استان ارزیابی کرده اند” البته در عمل، جناب مستطاب مدیر، در روزهای اول شروع به کارش، دو نفر از افراد هم قوم و قبیله خود را به عنوان معاون خود برگزیده اند که لابد به اندازه خودشان، توانمندی داشته و تصادفا هم قبیله ایشان شده اند!
این مطلب مشتی از خروار معضلات، دانش و بینش بعضی از مدیران استان محروم ایلام است. ایلامی که در چنگال این افراد گرفتار شده و سال هاست که بازتولید محرومیت ، فقر و توسعه نیافتگی ثمره آن بوده است. بسیاری از صاحبان پست حتی به خود اجازه نمی دهند کم ترین مفاهیم کار خودشان را هم یاد بگیرند و جالب اینکه خود را هم محق برای غصب و اشغال این عناوین می دانند.
نتیجه تحقیقات تطبیقی بین مدیران بسیاری از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته نشان داده : افرادی که خود را شایسته جایگاهی می دانند بیش از دیگران از مسئولیت خود سوء استفاده می کنند، گویی این برداشت ذهنی در مورد خود به آنها مجوز هر کاری را می دهد. در دنیای امروز مدیران بی دانش و کسانی که خود را محق برای ریاست می دانند منشا خودکامگی، تحدید و تهدید آزادی اندیشه و حذف منتقدان بوده و به نوعی از تشکیل جامعه مدنی و توسعه مردم سالاری جلوگیری کرده و تفکر تمامیت خواهانه و توتالیته را ترویج می دهند. به نظر می رسد هر قدر رشد فکری و فرهنگی جامعه بیشتر شود کمتر متعرضان به حقوق مردم و تفکر های واپس گرایانه و متحجرانه جرات عرض اندام پیدا می کنند.

علی حیات نیا

Print Friendly, PDF & Email