به روایت تیتر:
کد خبر: 1273
منتشر شده در: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۵۲

قلیان، راه رفتن بر تیغ

قلیان، راه رفتن بر تیغ برای دیدن کاریکاتور در سایز واقعی روی آن کلیک کنید این خبرها را هم بخوانید:…

قلیان، راه رفتن بر تیغ

برای دیدن کاریکاتور در سایز واقعی روی آن کلیک کنید

قلیان کشیدن یک فرهنگ سنتی نیست... حرکت بر لبه تیغ با پای برهنه است
قلیان کشیدن یک فرهنگ سنتی نیست… حرکت بر لبه تیغ با پای برهنه است