به روایت تیتر:
کد خبر: 1257
منتشر شده در: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۴

در گیر و دار پاییز / میلاد محمدیان شمالی

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – شعر سپید ایلام

در گیر و دار پاییز

گرچه در گیر و دار پاییزم
از شکوه بهار لبریزم
گرچه ایلام سرزمین من است
از مریدان شمس تبریزم
دلم از دوری تو ویران است
مثل ایران بعد چنگیزم
تا شوم سرفراز دیدارت
هستی ام را به ،پات میریزم
تاری از گیسوی تو می خواهم
تا به سقف جنون بیاویزم
آخر عشق اگر عدم باشد
من ز عشقت چرا بپرهیزم؟

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter