به روایت تیتر:
کد خبر: 1244
منتشر شده در: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۸

از عشق و ابدیت / یاسر بابایی

کمتر که نه
شاید به اندازه تو نه

عبور که می کنی
باران هم ببارد
چتری نباشد نباشد

کمتر که نه
شاید به اندازه تو نه

عبور که می کنی
باران هم ببارد
چتری نباشد نباشد

دورادور
دیدنت لبخند
تصویر که واضح بشود
یکهو دیدی در آغوشت
سبدی بومی از آفتابگردان و
انبوهی از آفتاب در چشمانت

باور از لحظه است
تو از ابدیت
و عشق
…………. چه لباس نو شونده ای!