به روایت تیتر:
کد خبر: 1242
منتشر شده در: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۹

قرن بلاتکلیف خاورمیانه / عبدالجبار کاکایی

میراث مذهب منسوخ جاهلیت شتران بیابان باره گورکنان دختر کش عهد اوایل رتیل سیاه داعش بر نقشه کردستان و نظارگان…

میراث مذهب منسوخ جاهلیت
شتران بیابان باره
گورکنان دختر کش عهد اوایل
رتیل سیاه داعش
بر نقشه کردستان
و
نظارگان آفتاب
صوفیان شنگ
کودکان شرم
بر خار بوته های خواب
وزنان
درمعجر درشت باف بردگی

سماع پیشمرگه ها
در خون
و جهان نگران
در آشوب مجریان خبر
بهار عربی
قرن بلاتکلیف خاورمیانه
جنون رسالت و
شورش در اردوگاه پیامبران

خلیفه های انتحاری
با افعی دستار سیاه بر سر
جانشینان بلافصل مرگ
آه کوبانی
تاوان شادمانی رقصندگانت
این نبود