به روایت تیتر:
کد خبر: 1226
منتشر شده در: ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۷

شهر بی سینما به چه ماند؟

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – ۷۲۹ شهر در ایران فاقد سینما بودند… حالا هم شهر ما ایلام هفتصد و سیُ مین شهر بی سینماست!! البته سود پارکینگ بیشتر است!!

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – با پیدایی جوامع مدرن در اواخر قرون وسطی و اوایل دوران روشنگری، ‌یک دگرگونی فرهنگی سازمان یافته ، شروع به پا گرفتن کرده و به تدریج با رشد سخت افزاری و جنبه‌های مادی، به حیات تکاملی خود ادامه داد که نمود آن را می‌توان در رسانه‌های دیجیتال امروزی و تأثیر دیالکتیکی بر فرهنگ مشاهده کرد.
این دگرگونی‌ها، سازنده ی امری است که به طور کلی می‌توان آن را رسانه‌ای کردن فرهنگ نامید. سینما رسانه ای قدرتمند است و نقش بسیاری در فرهنگ سازی دارد.سینما یک رسانه است و رسانه نیز چیزی نیست جز پیام؛ از سوی دیگر فرهنگ‌سازی پروسه‌ای است که مبتنی بر پیام است و می‌توان اینگونه استدلال کرد که یکی از مهمترین کارکردهای سینما قابلیت این پدیده در پروسه فرهنگ سازی و تقویت کلان گفتمان فرهنگی حاکم بر هر جامعه است.
فرایند هویت سوزی و فرهنگ زدایی، کشورگریزی و غربت گزینی ، بیگانه گزینی و تحقیر فرهنگ ملی که همه از جمله آسیب های ناشی از نبود رسانه های بومی و قبول سلطه رسانه بیگانه است. روندی که فقدان سینما در تسریع آن نقش مهمی ایفا می کند. در چنین فضایی و در عصر پسامدرن که منادی جهانی شدن فرهنگ کاپیتالیستی است و رسالت رسانه های داخلی از جمله سینما بیش از پیش در قبال ترویج فرهنگ انسانی و ایرانی سنگین‌تر می شود، تنها سینمای ایلام تعطیل و تخریب میشود و این اتفاق قطعا یک بحران فرهنگی برای شهر ایلام است. از سویی دیگر تخریب سینمای ایلام در حالی رخ می دهد که ایران بر اساس جمعیت و آخرین استانداردهای جهانی به هفت هزار سالن یعنی در ازای هر ۱۰ هزار نفر یک سالن سینما نیاز دارد که در حال حاضر تنها ۲۶۰ سالن سینما در کل کشور وجود دارد. از مجموع ۸۰۴ شهر کشور تنها ۷۵ شهر دارای سالن سینما هستند و ۷۲۹ شهر دیگر کشور از داشتن حتی یک سالن کوچک سینما هم محروم اند.

مردم این استان بسیار هنردوستند و به همین خاطر شایسته ی بازنگری در توسعه ی امور فرهنگی هستند ، برای جوانان ایلام چه سهمی از این رسانه بزرگ در نظر گرفته شده است؟ نبود سینما نشانه بی‌مهری به جوانان این خطه و خانواده ها به خصوص در فضای غمبار ایلام است ، ایلام گم شده در کمترین امکانات زیستی و رفاهی و فرهنگی .. باید سینما را با حمایت بخش خصوصی احیا کنیم و بدون رودربایستی اگر ما فاقد دانش سینماداری هستیم بهتر است که اداره ی آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
امید آنکه به گوش مسئولان برسد.

زهرا مرادپور