به روایت تیتر:
کد خبر: 1151
منتشر شده در: ۹ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۹

بلدیم کار کنیم، با هم بلد نیستیم

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – در ایلام آدم باسواد و کاردان و دلسوز کم نیستند… مشکل ما این است که واگراییم و نمی توانیم با هم کار کنیم ولی همه می توانیم با یک غیربومی کار کنیم… این راه آهن چی ها بلدند راه آهن بسازند ولی نمی توانند با هم نتیجه زحماتشان را به هم وصل کنند…

واگرایی
واگرایی

برای دیدن در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter