به روایت تیتر:
کد خبر: 1143
منتشر شده در: ۹ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۱

زیباسازی پیشکش، مثل سد معبر نگاهش کنید

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – در شهرهایی که واحد زیباسازی شهرداریهاشان قوی باشد، هرگز نمی گذارند حتی یک روز…

تصاویر آینه، در واقعیت به ما نزدیک ترند!
تصاویر آینه، در واقعیت به ما نزدیک ترند!

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – در شهرهایی که واحد زیباسازی شهرداریهاشان قوی باشد، هرگز نمی گذارند حتی یک روز هم که شده خیابان و بلوار توسط مصالح ساختمانی و نخاله و غیره نازیبا شود. مثل اینکه موی دیو را سوزانده باشی سر رسیده و با قلدری و داد و بیداد پیمانکار را مجبور می کنند که در کمتر از یکساعت این ماسه ها را در گونی یا کیسه کرده و به نحو مناسبی انبار کند…

زیبایی یک شهر سرمایه است و برای شهرهای گردشگر پذیر ایلام سرمایه ای آشکار است. در ایلام همه ما شهرداری را مسبب خیلی چیزها می دانیم و از نقش کمرنگ فرمانداری ایلام در مسائل شهری کمتر خبر داریم تا از آنها هم گله کنیم و اصولا دم دستی ترین ترجیحمان این است که کاسه کوزه بیشتری تا می توانیم سر شهردار و شهرداری اش بشکنیم… غافل از اینکه ساماندهی و یا جمع کردن میوه فروشی وانتی – که د همین ایلامی ها درباره اش گزارشی منتشر کردیم – بر عهده فرمانداری است. اینها هم شهر را نازیبا کرده.

بارها مشاهده شده مالکان محترم به همدستی پیمانکارهای مارموز! کوچه ای را چندین ماه می بندند!!!! و البته مردم ما نجیب و سربه زیرند و ترجیح می دهند با همسایگانشان در سکوت مجری قانون، رو در رو نشوند و حالا چند ماه ماشین را دم خیابان پارک کردن مشکلی ایجاد نمی کند… فوقش دزد بزنه و اوراقی فروش آبش کند… مهم این است که ما قبل از اینکه شهر از حقوق شهروندیمان دفاع کند ، همسایگان خوبی باشیم.

حالا که در واحد زیباسازی ضعف داریم و زورمان نمی رسد، لااقل مثل سد معبر نگاهش کنیم، شاید مشکلمان حل شود. :((

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter