به روایت تیتر:
کد خبر: 1121
منتشر شده در: ۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۵

برود میخ آهنین در سنگ… در کپول نه!

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – ایلام به خاطر خشتهای اولیه کجی که پدرانمان در گذشته شهرسازی این شهر گذاشته…

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – ایلام به خاطر خشتهای اولیه کجی که پدرانمان در گذشته شهرسازی این شهر گذاشته اند، کلاف سردرگمی است و پخش بار ترافیکش را کوچه های زیادی به عهده گرفته اند؛ کوچه هایی که ورود و خروجشان تقسیم شده اند و گاهی هم خدای نکرده تابلوی ورود ممنوع هم دارند. حالا چه اصراری است که حتما آن را نادیده می گیریم… الله اعلم.

از دوستان خواهش می کنم نظر بدین و علتش رو به ما هم حالی کنین.

برود میخ آهنین در سنگ... ولی در کپول هرگز!
برود میخ آهنین در سنگ… ولی در کپول هرگز!
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter