به روایت تیتر:
کد خبر: 1050
منتشر شده در: ۳۱ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۹

فریاد رسانه است

فریاد گرفتنی نیست از مجموعه کاریکاتور یاسر بابایی   برای دیدن عکس در سایز واقعی روی آن کلیک کنید  …

فریاد گرفتنی نیست

از مجموعه کاریکاتور یاسر بابایی

فریاد گرفتنی نیست. یاسر بابایی
فریاد گرفتنی نیست. یاسر بابایی

 

برای دیدن عکس در سایز واقعی روی آن کلیک کنید

 

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter