به روایت تیتر:
کد خبر: 1012
منتشر شده در: ۲۸ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۲

تصمیمات ما پیامد تاریخی دارند

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – الیوت ارونسون: “فرض کنید که مردی دیوانه بر کشور شما مسلط شده است و تصمیم به قلع و قمع همه اعضای فرقه دینی شما گرفته است. در چنین موقعیتی شما چکار می کنید؟”

الیوت ارونسون:
“فرض کنید که مردی دیوانه بر کشور شما مسلط شده است و تصمیم به قلع و قمع همه اعضای فرقه دینی شما گرفته است. لیکن شما از این موضوع کاملا مطمئن نیستید. آنچه می دانید این است که کشور شما اشغال شده است و رهبر نیروهای اشغالگر، فرقه مذهبی شما را چندان دوست ندارد، و اینکه، گهگاهی اعضایی از فرقه مذهبی شما را به زور از خانه هایشان به بازداشتگاه می برند. در چنین موقعیتی چکار می کنید؟ می توانید از کشورتان فرار کنید، می توانید خود را به جای عضوی از فرقه مذهبی دیگر جا بزنید، یا می توانید به امید بهترین رویداد، منتظر بمانید. هر یک از این راه حل ها بسیار خطرناک هستند: فرار یا تغییر فرقه مذهبی بدون دستگیر شدن بسیار مشکل است و اگر در حین فرار یا تغییر مذهب دستگیر شوید، کیفرتان اعدام فوری است. از سوی دیگر، اگر مسلم شود که فرقه مذهبی شما به صورتی منظم نابود و فنا می شود، تصمیم به نشستن و انتظار کشیدن نیز تصمیمی مصیبت بار است. فرض کنید که تصمیم می گیرید بنشینید و انتظار بکشید. این تصمیم مهمی است و بی شک مقدار زیادی “ناهماهنگی” ایجاد می کند. به منظور کاستن ناهماهنگی، خود را متقاعد می سازید که گرچه افراد مذهبی شما را منتقل می کنند و با آنها غیرعادلانه رفتار می کنند، اما آنها را به قتل نمی رسانند، مگر اینکه قانون را نقض کنند. اتخاذ این موضع دشوار نیست چون شواهد روشنی که مغایر با آن باشد وجود ندارد.
اما فرض کنید چند ماه بعد، مرد محترمی از اهالی شهرتان به شما بگوید که ووقتی در جنگل پنهان بوده، ناظر کشتار بیرحمانه همه مردان و زنان و کودکانی بوده است که اخیرا از شهر بیرون برده شده اند. پیش بینی می کنم که شما خواهید کوشید تا این اطلاعات را به عنوان عاری بودن از حقیقت، نپذیرید و سعی خواهید کرد که خود را متقاعد سازید که گزارشگر، یا دروغ گفته یا دستخوش وهم و خیال شده است! نتیجه اینکه اگر به سخنان مردی که می کوشید به شما هشدار دهد گوش می دادید، امکان داشت موفق به فرار شوید. اما سرانجام خودتان و خانواده تان نیز به قتل خواهید رسید.”
پ.ن : هر کس انسانی را بکشد تمام بشر را کشته است.
نتیجه گیری استراتژیک: وقتی می دانیم، سیبل را اشتباه نشانه نگیریم… دشمن شناس باشیم.

پیامد تصمیمات ناهماهنگ می تواند فاجعه آمیز باشد
پیامد تصمیمات ناهماهنگ می تواند فاجعه آمیز باشد

پ.ن : برگرفته از کتاب روانشناسی اجتماعی الیوت ارونسون، ترجمه حسین شکر کن، ۱۳۸۶، انتشارات رشد، صفحه ۲۱۹٫